Χρίστος Σούλης (ή Βασιλείου)

Γεννήθηκε το 1892 στους Χουλιαράδες των Ιωαννίνων.

Το 1906 εισήχθη με υποτροφία στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή των Αθηνών και το 1911 έκανε την εγγραφή του στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1917. Πολέμησε, ως εθελοντής, στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 1912-1913. Το 1918 διορίστηκε Σχολάρχης στα Πράμαντα Τζουμέρκων και το 1921 μετατέθηκε στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων.

Το 1927, ίδρυσε το Μουσείο των Ιωαννίνων, στο οποίο περισυνέλλεξε τις αρχαιότητες της Ηπείρου. Υπήρξε ο ιδρυτής της εν Ιωαννίνοις Λέσχης των Διανοούμενων, της οποίας επί πολλά έτη διετέλεσε Πρόεδρος.  Έγινε Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής το 1932.

Το 1937, συνέταξε, με συστηματική και επιστημονική κατάταξη, τον Γενικό Κατάλογο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, η οποία λειτουργούσε εντός της Σχολής, σύμφωνα με τις οδηγίες του τότε Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος , των διευθυντών της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. Με δικές του ενέργειες δημοσιεύτηκε ο Αναγκ. Ν. 1161/1938 «Περί ιδρύσεως Ζωσιμαίας εν Ηπείρω Βιβλιοθήκης», υπό την εποπτεία του τότε Υπουργείου Θρησκευμάτων & Εθνικής Παιδείας.

Το 1941 υπέβαλε στην Ακαδημία Αθηνών Υπόμνημα περί της Εθνολογικής συστάσεως της Ηπείρου και των Εθνικών διεκδικήσεων στη Βόρεια Ήπειρο, ενώ παρόμοιο Υπόμνημα υπέβαλε και κατά την περίοδο της Κατοχής και στους Ιταλούς και στους Γερμανούς, κατόπιν προσκλήσεώς τους.

Το 1945 μετέβη στη Γαλλία για σπουδές με δαπάνη της Γαλλικής Κυβέρνησης, ενώ το 1946 παρακολούθησε μαθήματα στην Αμερική με δαπάνες του Πανεπιστημίου  Columbia της Νέας Υόρκης (Columbia University in the City of New York).

Δημοσίευσε ποικίλες μελέτες και άρθρα εκπαιδευτικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου. Υπήρξε, μεταξύ άλλων, εκδότης του περιοδικού «Ηπειρωτικά Γράμματα» (1944).

Απεβίωσε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 1951, σε ηλικία 59 ετών.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Έτος                  Γεγονός

 

1892                   Γέννηση Χρίστου Σούλη [Χουλιαράδες Ιωαννίνων]

–                         Αποφοίτηση από Δημοτικό & Ελληνικό Σχολείο της πατρίδας του

1906                  Υπότροφος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών

1911                  Αποφοίτηση από Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών

1911                  Εγγραφή στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

1912                  Εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους

1915-1918       Έφεδρος Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού στον Α’  Παγκόσμιο Πόλεμο

1917                 Αποφοίτηση από Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

1918                 Σχολάρχης στα Πράμαντα Τζουμέρκων

1921-1927       Καθηγητής στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων

1927-1932       Καθηγητής στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων

1927                Συνεργάτης της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας

1927                Ίδρυση εν Ιωαννίνοις Αρχαιολογικού Μουσείου-Ανασκαφές στο Βοτονόσι,
δαπάνη Αρχαιολογικής Εταιρείας & Δήμου Ιωαννιτών- Ίδρυση Λέσχης
Διανοουμένων & Πρόεδρος της επί σειρά ετών

1928                Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Μέσης Εκπαίδευσης στο Βουκουρέστι, υπό
της εν Παρισίοις εδρευούσης Διεθνούς Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης

1931                 Διορισμός ως έκτακτος Επιμελητής Αρχαιοτήτων  Ιωαννίνων

1932-1947       Γυμνασιάρχης Ζωσιμαίας Σχολής

1937                 Σύνταξη Γενικού Καταλόγου των βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας
Σχολής Ιωαννίνων

1938                 Προαγωγή [κατ’ εξαίρεσιν] σε Διευθυντή Α’  τάξεως- ανακήρυξη Ζωσιμαίας
ως Πρότυπο Γυμνάσιο

1938                 Αναγκαστικός Ν. 1161/38 Περί ιδρύσεως Ζωσιμαίας εν Ηπείρω Βιβλιοθήκης

1939                 Υποψήφιος για τη θέση Γενικού Επιθεωρητού

1939                 Υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης για μετεκπαίδευση στο Παρίσι

1940-1941       Μετάβαση στην Αθήνα, απόσπαση στο Η’ Γυμνάσιο Αρρένων

1941                 Θάνατος του υιού του Γιαννάκη

1941                Επιστροφή στα Ιωάννινα. Γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής & Γενικός
Επιθεωρητής

1941               Υποβολή Υπομνήματος στην Ακαδημία Αθηνών «Περί της Εθνολογικής
συστάσεως της Ηπείρου & των εθνικών διεκδικήσεων εν τη Βορείω Ηπείρω»

1942               Υποβολή Υπομνήματος στις Ιταλικές Αρχές «Η Ηπειρος: Γεωγραφική μελέτη
μετά εθνολογικής στατιστικής» [συνταχθέν εν Ιωαννίνοις 28-12-1941]

1943                Σύλληψη & φυλάκιση από τους Ιταλούς

1943                Έκδοση του περιοδικού «Ηπειρωτικά Γράμματα»

1944               Υποβολή Υπομνήματος στις κατοχικές Αρχές «Η Εθνολογική Σύστασις της
Ηπείρου [Ιωάννινα, Ιούνιος 1944]

1944               Σύλληψη & ολιγοήμερη φυλάκιση [Σεπτέμβριος 1944]

1944               Σύλληψη & φυλάκιση στην Κέρκυρα [Οκτώβριος 1944-Μάρτιος  1945]

1945               Απολογία προς το Υπουργείον των Θρησκευμάτων & της Εθνικής Παιδείας
(Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον)

1945                Εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στη Γαλλία (βλ. 1939)

1946                Υπόμνημα «Περί της Εθνολογικής συστάσεως της Ηπείρου & των εθνικών
διεκδικήσεων εν τη Βορείω Ηπείρω», μετάφραση στα γαλλικά εν όψει του
Συνεδρίου Ειρήνης [Ιούλιος-Οκτώβριος 1946]

1946                  Σπουδές στην Αμερική, στο Columbia University της Νέας Υόρκης

1947                 Διαθεσιμότητα & Απόλυση

1947                 Επιστροφή στην Ελλάδα

1947-1951       Καθηγητής στο Φροντιστήριο Γ. Χατζηδημητρίου (Αθήνα)

1948                 Υπόμνημα προς το Υπουργείο της Δημοσίας Τάξεως

1950-1951       Καθηγητής στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

1951                 Επαναφορά και αποκατάσταση στη θέση του στη Ζωσιμαία Σχολή
Ιωαννίνων [77078/02-08-1951 Διαταγή του Υπουργείου Παιδείας]

1951                Θάνατος Χρίστου Σούλη

 

and advertising on the web or through the cheap Michael Kors handbags flyers around the town would help spread the work around and bring the first clients with projects. Through such opportunities cheap Michael Kors handbags from home proofreader work, one can have a strong base built to become a proofreader. One of the most important requirements to become a proofreader, and get involved into earning option from home proofreader work is to adhere Replica Michael Kors Handbags to deadline. By providing consistently good Michael Kors outlet quality of work, a proofreader might be able to generate a steady income from his usual clients. Also word of mouth and online referrals play an important role in building business in this field. A satisfied client would give a lot of work to the same proofreader at regular intervals and also tell others in michael kors handbags outlet his field about you for the Cheap Michael Kors outlet work. To become a proofreader, speed and quality are two important aspects to succeed in this industry, as the competition is stiff. There are many who believe that it is not possible michael kors outlet to become a proofreader while working from home; however cheap michael kors it is just
too. To keep up with the times, McClintock gives her customers what they want, and because most of them have been raised on celebrity culture, they want flair, not flounces.The prom dress, which she built a career around, is sexy and short these days, in part because she introduced the new length six years ago, a fact noted by Women’s Wear Daily in a cover story in June 2005.She started making minis after watching high school promgoers at local hotels trip on their hems and hike up their sagging dresses all night.Her strapless dresses hit midthigh, well above the knee. That doesn’t leave a lot of room for fabric, but what’s there is important. Cotton, linen and jute have been replaced by what McClintock considers a modern wonder material stretch taffeta which allows michael kors outlet for movement and, when coated with acrylic foil, carries a metallic sheen."Mothers go shopping with their daughters, and they’re thinking of the past, saying, ‘Why don’t you do sleeves?’ " McClintock says, showing Michael Kors outlet off iridescent platinum,
Articles Connexes?