Κινητές Βιβλιοθήκες

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων διαθέτει μία Κινητή Μονάδα, η οποία εξυπηρετεί  κοινότητες που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε άλλη σταθερή βιβλιοθήκη και αποτελεί μέρος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ακολουθώντας τη νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την πολιτική διαχείρισης συλλογής και παροχής υπηρεσιών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) ΙΙ, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε την υλοποίηση του Προγράμματος κατά το σχ. έτος 1999-2000. Εξυπηρετεί σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας και της επαρχίας Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική έγινε η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού στο χώρο της σταθερής βιβλιοθήκης και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για τη διασύνδεση της Κινητής Βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου.

Στόχοι της Κινητής Βιβλιοθήκης :

  • συμπληρώνει και ενισχύει τη σχολική πράξη με πληροφοριακό υλικό (πληροφοριακά βιβλία, σχολικά βοηθήματα, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικές μελέτες, εξωσχολικά βιβλία κλπ. ) και τεχνολογικά μέσα (cd-rom, βιντεοταινίες κλπ.)
  • ανοίγει νέους δρόμους ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς
  • προβάλλει νέους τρόπους ψυχαγωγίας και εναλλακτικές μορφές προσέγγισης του κόσμου της πληροφορίας είτε μέσω των βιβλίων είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη χρήση του διαδικτύου.

Η συλλογή της Κινητής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 17.000 τίτλους έντυπου υλικού και 248 τίτλους οπτικο-ακουστικού υλικού. Καλύπτονται όλα τα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Λειτουργούν δανειστικά κέντρα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου, σε φορείς και ιδρύματα, π.χ. Παιδιατρική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα, Οικοτροφείο Ι.Μ. Ντουραχάνης, το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας, το 1ο Οικοτροφείο του ΕΠΡΟΨΥ κλπ.

Ο κύκλος επισκέψεων σε όλες τις σχολικές μονάδες ολοκληρώνεται σε δύο μήνες. Πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 6 επισκέψεις σε κάθε σχολείο κάθε διδακτικό έτος, με δυνατότητα αύξησης του αριθμού επισκέψεων ανάλογα με τα αιτήματα των σχολείων.

Αξιολόγηση του Έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, στα πλαίσια του Προγράμματος «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης στοιχείων και αξιολόγησης όλου του προγράμματος όλων των εμπλεκομένων βιβλιοθηκών της χώρας.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν και εκδόθηκαν δύο έντυπα:
Α. Το πρώτο έντυπο, με τίτλο «Έντυπο Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Έργου: Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», Ιωάννινα 2000, σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια βάση διαχρονικής μελέτης των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Δημοσίων και Κινητών Βιβλιοθηκών. Υιοθετεί ένα πλαίσιο διεθνών προτύπων και αποτυπώνει τη μεθοδολογία που φιλοδοξεί να σχηματίσει τη στρατηγική και πολιτική της ανάπτυξης και της λειτουργίας των δημοσίων και κινητών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Το έντυπο αυτό διακινήθηκε σε όλες τις βιβλιοθήκες που υλοποιούν το Πρόγραμμα και συμπληρώθηκε με τα στοιχεία που είχε η κάθε βιβλιοθήκη για τα δύο εξάμηνα του 2003.

Β. Τα στοιχεία συγκεντρωμένα και επεξεργασμένα, καθώς και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας παρουσιάζονται στο δεύτερο έντυπο, με τίτλο «Έντυπο Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Έργου: Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες».

Γ. Τα αποτελέσματα μέτρησης πρώτου εξαμήνου 2003 και τα συγκεντρωτικά στοιχεία σε ειδικές ερωτήσεις λειτουργίας των Κινητών αποτυπώνονται στο «Έντυπο Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Έργου: Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», Ειδική Έκδοση, Ιωάννινα 2004.

Δ. Η καταγραφή και αποτίμηση του έργου των Κινητών Βιβλιοθηκών κατά το σχολικό έτους 2004 αποτυπώνονται στο έντυπο «Αποτελέσματα Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Έργου: Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», Ιωάννινα 2005.

Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2005 και το 2006 εκδόθηκαν με τον τίτλο «Αποτελέσματα Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Έργου: Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών», Ιωάννινα 2006.

Συμπερασματικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι από μια πρώτη προσέγγιση των στοιχείων εδραιώνεται η εκτίμηση μιας καλής λειτουργίας των Κινητών Βιβλιοθηκών με υψηλό ποσοστό παρουσίας στους εκπαιδευτικούς θεσμούς των απομακρυσμένων περιοχών.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.