Κατά νόμο προσφορά για εκδότες και συγγραφείς

Παρακαλούνται οι εκδότες, οι τυπογράφοι, οι συγγραφείς και οι εν γένει δημιουργοί, ιδιαίτερα όσοι ελκύουν την καταγωγή τους από τα Ιωάννινα, αλλά και την Ήπειρο γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τόπο και τη γλώσσα δραστηριοποίησης τους, να καταθέτουν δύο(2) αντίτυπα κάθε είδους υλικού στη Ζωσιμαία Δημόσια κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, σύμφωνα με το Ν. 3140/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003), τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/20-08-2003) και την Υ.Α. 190/24-03-2009 (ΦΕΚ 637/06-04-2009).
Η Ζ.Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων γνωστοποιεί στους δημιουργούς τη λήψη των έργων τους με σχετικό έντυπο.
Η Ζ.Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων δεσμεύεται να μην δημοσιεύει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα που λαμβάνει, αλλά να τα καταγράφει στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ και να τα διαφυλάσσει.
Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς των έργων, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Disability Insurance For Fee For Service Professionals It is cheap Michael Kors handbags not entirely fair to say that each one fee for service professionals do not perceive how vulnerable they are. While some occupations appear to steer around with blinders on like consultants, salesman, and attorneys, physicians and nurses all understand simply how vulnerable they are. There is a reason physicians buy disability insurance more than any different occupation, they see how people become disabled each day. While a laptop consultant could suppose that if they can suppose and kind that they’ll work, and physician is Michael Kors handbags aware of that’s simply not true. michael kors cheap Disabilities are most often illness claims, not accident claims. Many professions suppose of changing into disabled from a automotive accident or different accident, reality is that most claims come from illnesses like cancer, diabetes, back issues, heart disease, and hundreds of alternative diseases. Each skilled desires to grasp that a disease will not care what you do for a living, and can presumably
Dial 111 for health advice NHS 24 will continue to deliver the same high quality service for Michael Kors From China anyone seeking advice and support during the out of hours period until their GP surgery reopens. It previously cost the price of a local Michael Kors from China phone call from a BT landline, with calls from other landline service providers and mobile providers often costing more. Health Secretary, Alex Neil, said: "I strongly believe that our NHS should be free cheap Michael Kors handbags at the point of care michael kors handbags for all, and this new number will help to protect these founding principles of the NHS. "The new number is easy to remember, and free to call, which will michael kors handbags ensure everyone across Scotland can access support and advice from NHS 24 whenever they need it. "NHS michael kors outlet 24 already provides a valuable cheap michael kors service to patients across Scotland when their GP surgery is closed, and there will be absolutely no change to the high quality service provided through this new number. "By introducing the 111 number we are removing any barrier for the public to access the health
Articles Connexes?